mindset assessment

BIRKMAN MINDSET ASSESSMENT

Naast het Birkman Signature Rapport en bijbehorende Coaching rapport, kan een verdiepend rapport worden opgesteld: het Birkman Mindset Rapport.

Dit rapport is een aanvulling op het Signature Rapport, maar vraagt wel om een separaat coaching gesprek of gesprekken. Het is bedoeld voor personen die op zoek zijn naar verdere persoonlijke verdieping: Het geeft inzicht in persoonlijke drijfveren en sociaal wenselijk gedrag.

Het is een zeer geavanceerd rapport, dat qua inhoud wezenlijk verschilt van het eerstgenoemde. Wel wordt de informatie verkregen uit de reeds eerder ingevulde vragenlijst. Men hoeft dus niet opnieuw een vragenlijst in te vullen en de Birkman Professional kan waar nodig de link leggen tussen de gegevens uit het beide rapporten.

VOOR WIE

Aanvragers van een Mindset Coaching traject zitten vaak al in een gevorderd stadium van hun carrière en/of bevinden zich op een cruciaal punt van hun carrière en/of privéleven. Het is wenselijk dat zij zich de informatie uit hun persoonlijke Signature rapport en assessment eigen hebben gemaakt en op zoek zijn naar verdere verdieping, met soms ook confronterende inzichten.

Het rapport wordt vaak gebruikt voor Next-level promoties, waarbij het in de coaching gesprekken van belang is te kunnen reflecteren op ervaringen en leermomenten uit het verleden.

WELKE INZICHTEN VERSCHAFT HET RAPPORT

Het Mindset Rapport benoemt factoren die bepalen “waarom je doet wat je doet”, in welke mate je je sociaal wenselijk opstelt of dat van anderen verwacht.

De volgende aspecten komen in het Mindset Rapport aan de orde:

  1. Onderscheidend vermogen
  2. Conventionaliteit
  3. Imago management
  4. Sociale scherpte

Kosten

De kosten van dit Mindset Assessment, rapport + coaching gesprek, bedragen € 375 excl. BTW. Aanvullende gesprekken kunnen worden gepland op basis van het standaard uurtarief.

MEER WETEN OVER DE BIRKMAN METHODE?

“The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty”.

Winston Churchill

ASSESSMENTS VOOR INDIVIDUEN EN TEAMS

PERSOONLIJK ASSESSMENT

Krijg als individu een verdiepend zelfinzicht.

GROEPSASSESSMENT

Krijg inzicht in de kracht en aandachtspunten van teams.

MEER WETEN OVER DE BIRKMAN METHODE?

Neem vandaag nog contact met ons op.