Foto van Rapport opties Birkman Methode

WELK RAPPORT PAST BIJ UW VRAAGSTELLING?

Birkman biedt diverse rapporten aan, opgesteld vanuit de basisgegevens verkregen uit de ingevulde online vragenlijst. Doorgaans wordt vooral met de onderstaande rapportvormen gewerkt, aangezien in deze rapporten alle aspecten van de vragenlijsten en de componenten waarnaar ze verwijzen terugkomen. Ze geven met hun specifieke toepassing een compleet beeld van de betrokken personen.

Meer info over onze assessments

RAPPORT OPTIES BIRKMAN METHODE

Er zijn meerdere rapport opties Birkman Methode. Hieronder een beknopte uiteenzetting van de verschillende mogelijkheden.

INDIVIDUEEL RAPPORT (SIGNATURE RAPPORT)

Van alle rapport opties Birkman Methode vormt dit rapport de basis voor elk Birkman traject. Uitgangspunt blijft het individu of de individuen met hun persoonlijke (stress)gedrag, hun behoefte en verwachtingen, hun interesses en hun eventuele (carrière)vragen. Dit basis rapport is levensbestendig en geheel onafhankelijk van alle andere (samengestelde) rapporten.

Bekijk een voorbeeld van een Signature rapport.

COACHING RAPPORT

Behorend bij het individuele rapport is het coaching rapport. Dit kan als onderdeel van het basis rapport worden geleverd, maar het is ook mogelijk dit rapport separaat te printen, bijvoorbeeld wanneer een assessment onderdeel is van een coaching traject met een externe coach. Dit rapport geeft dan in heldere taal toelichting op wat er uit het assessment naar voren is gekomen.

Bekijk een voorbeeld van een Coaching rapport.

COMPARATIVE RAPPORT

Wanneer er sprake is van een nauwe samenwerking tussen 2 individuen (denk hierbij aan compagnonschap, directieleden, raad van bestuur, opvolging in een familiebedrijf, etc.) dan kan een Comparative rapport zeer verhelderend zijn op het gebied van ideale samenwerking. Hierbij gaat het niet over de spreiding en complementariteit op het gebied van o.a. kennis en ervaring, maar wel over de wijze van communiceren, aansturen, plannen en besluitvorming. Het is uitermate belangrijk elkaar op deze punten goed te begrijpen en aan te voelen. Hier komen eigen (stress)gedrag en wederzijdse verwachtingen en behoefte samen. Elkaar op deze punten begrijpen en faciliteren maakt dat de samenwerking optimaal kan zijn.

Dit rapport is ook te gebruiken wanneer er spanningen tussen 2 personen zijn. Verloopt de samenwerking stroef, is er veel onbegrip en miscommunicatie, maar wél de wil om hierover met elkaar in gesprek te gaan, dan kan dit rapport hier goed bij helpen. De ervaring leert dat miscommunicatie en onbegrip betreffende elkaars verwachtingen en behoefte vaak de basis vormen voor meningsverschillen, of zelfs escalerende incidenten op de werkvloer. Om gesprekken middels deze rapportage te laten slagen, moet er wel een basis van wederzijds vertrouwen zijn.

Bekijk een voorbeeld van een Comparative rapport.

TEAMRAPPORT

Dit rapport kan worden opgesteld voor teams vanaf 3 personen. Alle teamleden worden met hun individuele scores opgenomen in een groepsdocument, waardoor in één oogopslag de diversiteit of eenzijdigheid van een team zichtbaar wordt. Ook kunnen onderlinge scores gemakkelijk worden vergeleken en besproken.

Zo’n Teamrapport is het uitgangspunt voor een teambespreking. Meestal geven teammanagers aan met hun team in gesprek te willen over bijvoorbeeld samenwerking, communicatie, onderlinge support, verhoging van de effectiviteit of nieuwe doelstellingen. Het is een geweldig middel om écht met elkaar in gesprek te komen en ook inzicht te krijgen in elkaars verwachtingen. Waar en hoe kan men elkaar ondersteunen, of aanvullen. Welk aspect ontbreekt er wellicht in een team, en kunnen we dat aanvullen dmv. bijvoorbeeld het creëren van een vacature? Hoe gebruik je als managers de kwaliteiten van je teamleden optimaal?

Deze gesprekken kunnen plaatsvinden binnen het bedrijf, maar vaak wordt gekozen voor een externe locatie, zodat de deelnemers niet worden gestoord door dagelijkse bezigheden binnen het bedrijf.

Bekijk een voorbeeld van een Teamrapport.

Wij organiseren 2 keer per jaar een intensieve teambuilding 3-daagse op 2 unieke locaties in het buitenland. Tijdens deze 3-daagse wordt een effectieve combinatie van de individuele Birkman rapportage en het team assessment gemaakt. Meer informatie betreffende het programma en de locatie vindt u op de betreffende pagina.

MEER WETEN OVER DE BIRKMAN METHODE?

“I was very impressed by the quality of the Coaching Report and how many insights it gives us”.

Lisa Löffler, Particulier

ASSESSMENTS VOOR INDIVIDUEN EN TEAMS

PERSOONLIJK ASSESSMENT

Krijg als individu een verdiepend zelfinzicht.

GROEPSASSESSMENT

Krijg inzicht in de kracht en aandachtspunten van teams.

MEER WETEN OVER DE BIRKMAN METHODE?

Neem vandaag nog contact met ons op.