Bedrijfsopvolging

HOE HELPT HET BIRKMAN ASSESSMENT BIJ BEDRIJFSOPVOLGING?

Wanneer binnen een (familie)bedrijf over opvolging wordt nagedacht betreft dit meestal de directie en/of hogere managementfuncties. Het is van belang hier tijdig over na te denken om de overgang gestructureerd en in harmonie te kunnen laten verlopen. Het beoogde doel is vanzelfsprekend de continuïteit te waarborgen maar verjonging houdt vaak ook vernieuwing in. Veranderingen dienen dan ook te worden afgestemd.

Meer info over onze assessments

COMPETENTIES

Verandering van de samenstelling van directie en hoger management kan een goede gelegenheid zijn om te kijken naar de huidige taakverdeling tussen de directieleden en naar de competenties van de beoogde nieuwe directieleden/managers.
De opvolger heeft meestal al jaren kennis en ervaring opgedaan binnen het bedrijf en/of daar buiten.
Vaak is het herverdelen van taken op basis van ervaring, maar zeker ook op basis van de uitkomsten van een persoonlijk assessment, dat met name kijkt naar leiderschapsstijlen, interesses en zeer specifieke gedragscomponenten, een goed uitgangspunt om in gesprek te gaan.
Het tijdig onderkennen van de behoefte aan aanvullende scholing of ervaring, zal er toe bijdragen dat men uiteindelijk beter beslagen ten ijs komt.

Wellicht wordt zelfs duidelijk dat bepaalde expertise en/of vaardigheden in de toekomstige samenstelling zullen ontbreken en kan hierop worden geanticipeerd dmv. het openstellen van een vacature, waardoor een nieuw directielid al in de overgangsfase meedenkt over de toekomst. Ook hier zal een persoonlijk assessment als onderdeel van de sollicitatieprocedure aanvullende inzichten verschaffen betreffende de toekomstige samenwerking.

PLANNING

Ook een inzicht gevende analyse tbv. de optimale samenwerking tussen “oude” en “nieuwe” directieleden zal bijdragen aan wederzijds begrip en het opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak.
Indien men er op enig moment voor kiest om externe expertise te betrekken bij dit traject (coaching of interim management) dan kan ook deze persoonlijke analyse de expert helpen om snel inzicht te verkrijgen in de personen die hij begeleidt.

SAMENVATTEND

Een Birkman rapport biedt u het volgende:

  • Inzicht in de persoonlijke eigenschappen van “oude” en “nieuwe” directieleden
  • Inzicht in optimale directiesamenstelling en samenwerking
  • Wederzijds begrip betreffende elkaars behoefte en verwachtingen
  • Verdeling van taken op basis van kennis, ervaring én persoonlijk profiel
  • Breed gedragen structuur voor het opstellen van een stappenplan
  • Inzicht in persoonlijke gedragskenmerken in geval van eventuele sollicitaties

Uit het bovenstaande blijkt dat er diverse mogelijkheden zijn om in een bedrijfsopvolgingstraject in verschillende stadia via de Birkman Methode ondersteund te worden. Indien u een specifieke vraag heeft, neemt u dan vrijblijvend contact op.

MEER WETEN OVER DE BIRKMAN METHODE?

“For me personally, it confirmed the tendency I was getting over the past two years regarding my future career.”

Lisa Löffler, Particulier

ASSESSMENTS VOOR INDIVIDUEN EN TEAMS

PERSOONLIJK ASSESSMENT

Krijg als individu een verdiepend zelfinzicht.

GROEPSASSESSMENT

Krijg inzicht in de kracht en aandachtspunten van teams.

MEER WETEN OVER DE BIRKMAN METHODE?

Neem vandaag nog contact met ons op.