Coaching

COACHINGSRAPPORT

Een Birkman Assessment kan gevolgd worden door een coaching traject. De uitkomsten van het consult na het assessment worden dan door de Birkman Consultant besproken met de coach. De coach ontvangt tevens een uit het Birkmanrapport komend coaching rapport, dat de specifieke aandachtspunten helder omschrijft. Hierdoor wordt veel tijd in het voortraject bespaard en kan vrij snel tot de kern van de vraagstelling worden doorgedrongen en kan men samen aan de slag.

Meer info over onze assessments

Het is een pré wanneer de coach bekend is met de Birkman Methode, zodat hij/zij ook weet welke informatie uit het rapport verkregen kan worden.

SAMENWERKING

In diverse trajecten, van korte en langere duur, werk ik sinds enkele jaren samen met Het KansRijk, in de persoon van Marten Schreuder. Het betreft hier vaak trajecten met gemeentes en multinationals, van dienstverlener tot zeer specialistisch technisch.
Vanwege zijn brede ervaring in het bedrijfsleven, kan Marten Schreuder zich in korte tijd inlezen en inleven in persoonlijke en bedrijfsmatige uitdagingen die zich voordoen.

Het Birkman rapport is in dit traject een tool, na de uitleg over de uitkomst van het rapport in het persoonlijke consult, vinden de vervolggesprekken plaats met Marten.

Mocht het bovenstaande vragen oproepen dan kunt u contact opnemen met mij of met Marten Schreuder en uw vraag rechtstreeks bij ons neerleggen. Wij kunnen dan concreter zijn in het voorstellen van mogelijkheden en wellicht ook een inschatting maken van de duur van het traject.

VOOR WIE

Met regelmaat ontvangen wij een individuele vraagstelling m.b.t. carrièreplanning of uitbreiding van kwaliteiten in een managementteam, reorganisaties of begeleiding van teams in het zoeken naar een ideale werksituatie en teamsamenstelling, waarbij vaak managers een breder beeld willen hebben van zichzelf, oa. met betrekking tot hun leiderschapskwaliteiten en de wijze van optimaal communiceren binnen de bestaande hiërarchie. Vaak is zo’n individueel rapport voldoende om de juiste inzichten te verwerven om effectiever zaken op te kunnen pakken. Tegelijkertijd investeren bedrijven graag in de duurzame ontwikkeling van hun medewerkers en vanzelfsprekend is het een pré, wanneer de persoonlijke ontwikkeling ook het functioneren als team ten goede komt. Niet zelden ontstaat er een teamtraject vanuit een individuele aanvraag. Dit hangt sterk af van de ervaring van de eerste aanvrager en de wijze waarop hij/zij de verworven inzichten kan toepassen in zijn/haar dagelijkse taken. Juist daar is coaching belangrijk.

Zowel een individueel- als een teamtraject is dus mogelijk. Bedrijven kunnen opdrachtgever zijn, maar ook individuele aanvragen zijn mogelijk. U kunt denken aan trajecten als re-integratie, carrièreplanning, loopbaanbegeleiding, reorganisaties, internationalisering, of zaken in de privésfeer.

Voor bedrijfsmatige projecten waar meerdere personen bij betrokken zijn, stellen we graag een offerte voor u op aan de hand van het aantal betrokken personen en uw vraagstelling.

MEER WETEN OVER DE BIRKMAN METHODE?

“I went thru an assessment when I felt like I wanted to reassess my career direction”.

Alice Kraemer, Belgium

ASSESSMENTS VOOR INDIVIDUEN EN TEAMS

PERSOONLIJK ASSESSMENT

Krijg als individu een verdiepend zelfinzicht.

GROEPSASSESSMENT

Krijg inzicht in de kracht en aandachtspunten van teams.

MEER WETEN OVER DE BIRKMAN METHODE?

Neem vandaag nog contact met ons op.