Afbeelding van jongen bezig met schoolkeuze

HOE HELPT HET RAPPORT BIJ DE SCHOOLKEUZE?

Een belangrijk moment in de levensfase tussen 10-20 jaar is de schoolkeuze en/of opleidingsrichting die jongeren moeten kiezen. Het begint bij de keuze van een middelbare school. Deze moet natuurlijk aansluiten bij aanleg, het behaalde niveau en het opleidingsadvies van de basisschool (mede gebaseerd op de uitkomst van uitkomsten van toetsen). Gelukkig valt er tegenwoordig veel meer te kiezen dan VMBO/MAVO/HAVO/VWO.

Meer info over het persoonlijk assessments

Ook het type, de grootte en de reisafstand naar de school kunnen van grote invloed zijn op de uiteindelijke ontwikkeling en resultaten van de jongere. Daarbij zijn er nog meer invloeden te noemen zoals extra uren voor sport, creativiteit en hoogbegaafden begeleiding.

BEHOEFTE EN VERWACHTING BIJ SCHOOLKEUZE

Het is niet altijd eenvoudig om daarbij een “objectieve” afweging te maken. Jongeren moeten zich thuis voelen op de gekozen school en kunnen niet altijd beredeneren waarop ze deze keuze baseren. Soms is de schoolkeuze van vriendjes en vriendinnetjes bepalend. Ook kunnen het bijvoorbeeld bepaalde verwachtingen of de sfeer van het gebouw zijn die de schoolkeuze beïnvloeden. Allemaal belangrijke aspecten, maar hierin worden vaak niet alle (bewuste en/of onbewuste) behoeftes en verwachtingen van de jongere meegenomen. Is zo’n heel grote school eigenlijk wel passend? Heerst er voldoende structuur of juist flexibiliteit passend bij de betrokkene? Kan hij/zij zijn energie voldoende kwijt in extra activiteiten? Is er voldoende ruimte voor creativiteit indien het een “energizer” blijkt te zijn? Wordt er veel in groepsverband gewerkt, of juist niet? En wat past daarin het best bij de jongere?

OPTIMALE BEGELEIDING

Een Birkman rapport kan deze behoeftes in kaart brengen bij de schoolkeuze. Het helpt u bij de keuze van de juiste school in combinatie met het juiste opleidingsniveau. Birkman kan dus niet het opleidingsniveau meten. De methode geeft aanvullend inzicht in gedrag, behoefte/verwachtingen en interesses om een optimale leeromgeving te kiezen. Ook geeft het ouders inzicht in hoe zij zelf optimaal hun kind kunnen begeleiden. Tenslotte zijn zij onderdeel van de behoefte en verwachtingen van hun kind. Hoe stem je school, huiswerk, buitenschoolse activiteiten, sport, etc. op elkaar af? In welke omgeving leert uw kind het best (rust of wat omgevingsgeluiden, met of zonder muziek, etc.)?

DUIDLIJKE AFSPRAKEN

Aan de hand van dit rapport kunnen gezamenlijk afspraken worden gemaakt. Bijkomend voordeel is dat de rapportage zeer leesbaar is voor jongeren. Kinderen voelen zich vaak beter begrepen. Bij verschil van opvattingen, en die zijn er uiteraard met tieners, hoeft dit niet te escaleren en kan men terugvallen op een “objectief” rapport.

Het rapport is dus niet alleen van belang in het voortraject, maar ook tijdens de gehele middelbare schooltijd. Een aanvullend gesprek met de ouders, waarin het coaching rapport wordt toegelicht behoort natuurlijk tot de mogelijkheden.

MEER WETEN OVER DE BIRKMAN METHODE?

“We hebben samen met onze dochter besproken wat haar behoeften zijn op het gebied van een prettige leeromgeving en haar rol binnen een groep”.

Janneke van Harten, Ouder

ASSESSMENTS VOOR INDIVIDUEN EN TEAMS

PERSOONLIJK ASSESSMENT

Krijg als individu een verdiepend zelfinzicht.

GROEPSASSESSMENT

Krijg inzicht in de kracht en aandachtspunten van teams.

MEER WETEN OVER DE BIRKMAN METHODE?

Neem vandaag nog contact met ons op.