Studiekeuze

HOE HELPT HET RAPPORT BIJ DE STUDIEKEUZE?

Een volgend belangrijk moment in de levensfase tussen 10-20 jaar is de school en/of opleidingsrichting die jongeren moeten kiezen. Wanneer het einde van de middelbare school in zicht komt, wordt het tijd om een opleidingsrichting te kiezen die voorbereidt op een vakgebied of vakgebieden waarin men later professioneel actief hoopt te zijn. Studiekeuze en schoolkeuze hangen hierin nauw met elkaar samen.

Meer info over het persoonlijk assessment

STUDIERICHTING

Voor sommigen is de richting overduidelijk, keuzes in vakkenpakketten zijn al in die richting gemaakt en hopelijk sluiten ook de schoolresultaten daar bij aan. Het Birkman rapport kan dan nog wat extra aandachtspunten benadrukken en wellicht alternatieven aandragen wanneer men bijvoorbeeld (in eerste instantie) word uitgeloot. Het betreft geen baanadvies, maar Birkman geeft wel duidelijk aan in welke beroepsgroep men zich lekker zou moeten voelen en naar tevredenheid zou moeten kunnen functioneren. Het verbreedt de horizon van de betrokkene.

Wanneer men minder duidelijk voor ogen heeft in welke richting een carrière zou moeten/kunnen gaan, dan is juist deze uitkomst van “voorkeurs” beroepsgroepen een goede eerste indicatie van mogelijkheden om eens verder te onderzoeken: open dagen bezoeken, studiekeuzegids lezen, etc. Tijdens veel opleidingen begint men vrij breed, en komt een specialisatie binnen het vakgebied pas later.

TYPE OPLEIDING

Ook de voorkeur voor een Universitaire studie, HBO, of MBO kan gedeeltelijk uit een Birkman worden afgeleid. Deze studies verschillen niet alleen in opleidingsniveau, maar ook de wijze waarop de studie wordt aangeboden is geheel anders. Ook hier zijn verwachtingen en interesses van belang. De ene opleiding is bijvoorbeeld vrij individualistisch, bij de andere gebeurt juist erg veel in groepsverband. Heel belangrijk je dit van te voren te realiseren en te analyseren of dit is wat je verwacht.

TIJDIG ORIËNTEREN

Het kost tijd en inspanning om tot een juiste school en/of studiekeuze te komen. Het is van belang dat men zich tijdig in de mogelijkheden verdiept. Indien men kiest voor een Birkman assessment om hierbij te helpen dient dit ook in de planning te worden opgenomen. De vragenlijst, het consult en de afstemming met school- en/of opleidingskeuze is geen proces dat men last-minute moet plannen. Bezoekdagen van scholen en opleidingen, open dagen en/of selectiedagen starten al vrij vroeg en hebben soms ook maar beperkte beschikbaarheid. Een zorgvuldig denkproces, leidt absoluut tot een betere keuze en een grotere kans van slagen.
Het enthousiast beginnen aan een opleiding en vervolgens teleurgesteld worden vanwege niet vervulde wensen en verwachtingen waaraan niet wordt voldaan, is kostbaar in tijd en geld.

Onder Carrièreplanning vindt u informatie over de mogelijkheden van Birkman in het proces van het starten van een carrière. Denk hierbij aan sollicitaties, keuze van bedrijven, het starten van een eigen bedrijf, etc.

MEER WETEN OVER DE BIRKMAN METHODE?

“I have been using Birkman at several moments during my Hotelschool Bachelor program. In the first year it gave me insight in my personality. The second time, it was very helpful at the last stage of the program.”.

Mark Groenteman, Human Resources Coordinator

ASSESSMENTS VOOR INDIVIDUEN EN TEAMS

PERSOONLIJK ASSESSMENT

Krijg als individu een verdiepend zelfinzicht.

GROEPSASSESSMENT

Krijg inzicht in de kracht en aandachtspunten van teams.

MEER WETEN OVER DE BIRKMAN METHODE?

Neem vandaag nog contact met ons op.