Werving en Selectie

INTERNE EN EXTERNE SOLLICITATIES

Birkman kan als onderdeel van een selectieprocedure (intern en extern) worden ingezet. Dit dient van tevoren duidelijk te worden besproken met de kandidaten.

Meer info over onze assessments

WERKWIJZE

Het persoonlijk assessment geeft op 9 specifieke gedragscomponenten informatie over de voorkeursstijl, de behoefte en verwachtingen van kandidaten tov. de omgeving en hun gedrag onder spanning. Tevens geeft het inzicht in leiderschapsstijlen. Wanneer het consult plaatsvindt in het kader van een sollicitatie, dan worden deze aspecten tijdens het consult ook vergeleken met het functieprofiel zoals voor de vacature opgesteld. Het consult is geen sollicitatiegesprek; het is een aanvullend gesprek waarin kandidaten meer inzicht krijgen in zichzelf ten opzichte van de kwaliteiten waarnaar door de werkgever gezocht wordt. Ook wordt eventueel gekeken naar de profielen van overige werknemers waar mee samengewerkt zal gaan worden.
Na het consult zal, na goedkeuring van de kandidaat, een samenvatting van het gesprek worden gegeven aan de toekomstige werkgever, waarin wordt benoemd wat is besproken. Met name de uitkomsten van het rapport en het consult worden vergeleken met de wensen die in de vacature worden omschreven.
Er komt geen selectieadvies uit voort, aangezien Birkman (slechts) het gedrags- en voorkeurensaspecten van iemand belicht. Naast dit assessment rapport dient vanzelfsprekend een vakinhoudelijke (kennis en ervaring) afweging plaats te vinden.

TEAM SAMENSTELLING

Indien van de overige (toekomstige) teamleden/collega’s een Birkman rapport bestaat, dan is het mogelijk om een teamanalyse te laten maken, waarbij een duidelijk beeld ontstaat van de diversiteit en de aanvullendheid van het toekomstige team. Zeker bij interne sollicitaties kan men op deze wijze carrièreplanning en organisatiestructuur binnen een bedrijf effectief vorm geven en medewerkers gestructureerd begeleiden dmv. scholing en eventuele coaching op basis van hun profiel.

WIN-WIN

Kandidaten krijgen in de sollicitatieprocedure een beter zicht op eigen mogelijkheden en verwachtingen, hetgeen een breder beeld geeft op geschiktheid dan wanneer dit alleen geschiedt op basis van kennis en ervaring. Dit vergroot uiteraard de kans op een vruchtbare samenwerking voor werknemer en werkgever.

Werkgevers kunnen ook gericht op zoek gaan naar een bepaald type kandidaat. Bijvoorbeeld wanneer uit een teamanalyse blijkt dat bepaalde aspecten niet in een team vertegenwoordigd zijn, maar wel wenselijk zouden zijn. Diversiteit in een team werkt meestal versterkend. Uiteindelijk is de juiste persoon op de juiste plek een win-win situatie voor iedereen en zal dit de effectiviteit ten goede komen.

De ervaring heeft geleerd dat kandidaten die uiteindelijk toch afvallen, of zelf van de beoogde functie afzien, dit assessment als zeer verrijkend hebben ervaren en de nieuwe inzichten direct inzetten voor sollicitaties op andere vacatures. Ook worden verkregen inzichten door werkgevers ingezet om medewerkers gerichter te kunnen begeleiden naar persoonlijke groei en nieuwe uitdagingen. HR-functionarissen maken graag gebruik van deze assessments in de slotfase van een selectieprocedure, of als onderdeel van het persoonlijke ontwikkelplan binnen het bedrijf.

MEER WETEN OVER DE BIRKMAN METHODE?

“In enkele gevallen hebben interne sollicitanten hun Birkman aangeleverd om hun geschiktheid voor een bepaalde functie aan te tonen. Ook werd Birkman gebruikt voor loopbaanontwikkling van medewerkers.”

Barbara Gemen, Talent Development Manager

ASSESSMENTS VOOR INDIVIDUEN EN TEAMS

PERSOONLIJK ASSESSMENT

Krijg als individu een verdiepend zelfinzicht.

GROEPSASSESSMENT

Krijg inzicht in de kracht en aandachtspunten van teams.

MEER WETEN OVER DE BIRKMAN METHODE?

Neem vandaag nog contact met ons op.