KLACHTENPROCEDURE R.J.M. VAN EMDEN – FREELANCE

Rebecca van Emden, Birkman Professional, heeft kwaliteit en zorgvuldigheid in haar trainingen/cursussen, consults en coaching hoog in het vaandel staan.
Helaas is het toch denkbaar dat u als klant niet tevreden bent over de geleverde diensten en hier wellicht, ondanks zorgvuldige informatieverschaffing, andere verwachtingen van hadden.

Mocht het onvoldoende lukken om de klacht te bespreken met uw trainer of coach, en kunt u gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie. Geen van de leden van de klachtencommissie heeft belangen in of bij R.J.M. van Emden-Freelance, zij oordelen dus geheel onafhankelijk.

1. Indienen

Klachten kunnen rechtstreeks gericht worden aan de klachtencommissie:

2. Ontvangst

Na ontvangst van de klacht stuurt de klachtencommissie de klager en R.J.M. van Emden-Freelance een schriftelijke bevestiging van ontvangst. De commissie zal de klacht in behandeling nemen indien:

  • De klacht verstuurd is binnen vier weken na afloop van de betreffende training.
  • De klager voorafgaand aan de klacht geprobeerd heeft om de klacht te bespreken met de trainer of coach.
  • De klacht een omschrijving bevat van het feit waar de klacht betrekking op heeft, een motivering van de klacht en een omschrijving bevat van de gewenste uitspraak van de commissie.

3. Afhandeling

De klachtencommissie zal een klacht vertrouwelijk behandelen. De precieze inhoud van de klacht wordt alleen bekend gemaakt aan R.J.M. van Emden-Freelance. De commissie hoort de klager en de wettelijke vertegenwoordiger van R.J.M. van Emden-Freelance; op basis hiervan wordt beoordeeld of de klacht gegrond is.

Binnen vier weken na indiening van de klacht doet de klachtencommissie een uitspraak. Indien de commissie meer tijd nodig heeft om te komen tot een uitspraak stelt zij de klager en de wettelijke vertegenwoordiger van R.J.M. van Emden-Freelance hiervan op de hoogte binnen vier weken na indiening van de klacht.

Het oordeel van de klachtencommissie is bindend voor de klager en R.J.M. van Emden-Freelance.
Alle documenten rondom de klacht worden gedurende twee jaar na afsluiten van de klacht bewaard.