goede voornemens

Goede voornemens versus Behoefte en Verwachtingen

Januari, de maand van de goede voornemens, voor sommigen de maand van de schone lei of frisse start.
Hoe groot is de kans echter dat je je goede voornemens ook (op z’n minst gedeeltelijk) ten uitvoer kan brengen tot het gewenste doel is bereikt? Wat kan maken dat die eerste aanzet ook echt standhoudt?

Er zijn natuurlijk goede voornemens op diverse vlakken. Van gezondheid tot carrièreplanning, gezin, een betere werk en vrijetijd balans en alles wat daar nog tussen zit.Om een voornemen écht tot een succes te maken, moet het ook daadwerkelijk je overtuiging zijn dat het noodzakelijk is en bijdraagt in een verbetering van je leven (bij verslavingen ligt dit wellicht nog ingewikkelder, omdat je lichaam in eerste instantie heel iets anders aangeeft, dan je zelf eigenlijk weet).
Tevens moet het gestelde doel wel realistisch zijn. De een heeft meer uitdaging nodig, dan de ander, maar (gedeeltelijke) haalbaarheid is cruciaal om gemotiveerd te kunnen blijven. Voor sommigen telt alleen het behalen van het einddoel, anderen hebben tussentijdse successen nodig om deze motivatie te behouden.
Dan komt er na dit voornemen, het idee, de dagelijkse uitvoering. Dat gaat meestal wel een paar dagen goed; het is vaak nog vakantie, we zijn ontspannen er is even geen werkdruk, we kunnen na overvloedige maaltijden wel weer minderen, etc.. Het lijkt allemaal eenvoudig.

Je omgeving is bepalend voor succes!

Wanneer je besluit tot een goed voornemen voor het nieuwe jaar, heb je een bepaalde verwachting van jezelf, van het resultaat en wellicht ook van je omgeving.
Je omgeving is onderdeel, vaak de basis, van hoe je je zelf gedraagt en hoe je optimaal kunt functioneren. Dan bedoel ik niet alleen de mensen om je heen die je (hopelijk) stimuleren om je goede voornemen tot een succes te maken, bijvoorbeeld bij het stoppen met roken, want dat is voor iedereen zichtbaar, maar ook de situaties waarin je voornemen minder zichtbaar is en wellicht een totaal andere aanpak van routines vraagt.
In zo’n situatie is het belangrijk om te analyseren wat je precies van jouw (werk)omgeving verwacht, je behoeftes en je verwachtingen in kaart te brengen; wat past bij mij, en hoe kan ik mijn omgeving inrichten, om een resultaat te bereiken?

Een Birkman Assessment kan je helpen bij het behalen van je doelen

Een zeer praktische tool daarbij is een Birkman Assessment. Wanneer je vindt dat zaken anders (zouden) moeten, dan zeg je eigenlijk dat er op bepaalde aspecten (onbewust) niet aan je behoefte wordt voldaan, of dat je zelf niet aan je eigen verwachtingen voldoet.
Een Birkman assessment laat je oa. zien wat je eigenlijk nodig hebt op 9 verschillende gedragscomponenten en hoe dat vervolgens je gedrag beïnvloedt, zowel positief als negatief. De kans dat je je goede voornemen tot een succes kunt maken, wordt dus zeker beïnvloed door de wijze waarop er wordt voldaan aan jouw behoeftes (en dan bedoel ik opnieuw niet de verslaving, want die wordt op een andere wijze gestuurd).

In het kader van goede voornemens, zou het dus aan het begin van een jaar heel zinvol kunnen zijn om te analyseren wat jij nodig zou hebben, om optimaal te kunnen functioneren. Daarnaast zou je dan een aantal persoonlijke doelen kunnen opstellen die je voor jezelf zou willen bereiken. De voedingsbodem tot het realiseren van je voornemen, ligt dus in het creëren van de juiste persoonlijke condities en deze te bespreken met de personen die daar invloed op kunnen hebben (managers, collega’s, familieleden).

Een goed voornemen is een verwachting van jezelf betreffende jezelf en de kans op succes wordt vergroot door hiervoor de juiste omgeving te creëren. Het vraagt dus wel iets meer dan alleen de wens tot verandering uit te spreken. Je moet écht aan de slag, indien je ook écht iets blijvend wilt verbeteren. Hoe pak jij dit aan, wat zijn je valkuilen, wat kunnen anderen voor je doen?

Een Birkman Assessment verschaft deze inzichten en vat ze samen in een zeer leesbaar rapport. Een mooi document om het gesprek met andere betrokkenen aan te gaan. Daarnaast geeft het ook ideeën betreffende carrièreplanning en benoemt het een aantal energizers, want die heb je hard nodig om te volharden. Deze verdwijnen nogal eens naar de achtergrond, maar zijn minstens zo belangrijk.

Tot slot (met een knipoog) kun je je eigen goede voornemen tegenwoordig goed visualiseren met AI-technologie. Indien je de juiste prompt gebruikt (kernwoorden van jouw goede voornemen) kun je visueel maken wat je voor ogen hebt. Dat kan helpen, wanneer het even tegenzit.

Ik heb mijn goede voornemen bovenaan dit blog gevisualiseerd.

Daarnaast wens ik wens iedereen een positief en kleurrijk 2024!

Meer weten?